Gizlilik İlkeleri

Harika Bebe, kullanıcılarının www.harikabebe.com sitesi abonelik bilgilerine yazdığı kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kesinlikle üçüncü taraflarla paylaşmayacaktır.
Kişisel bilgiler, ad soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.
Harika Bebe, işbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesinde belirli olan bütün hallerin dışında kişisel bilgileri asla herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere vermeyecektir.
Harika Bebe, müşterilerinin kişisel bilgilerini Harika Bebe bünyesindeki müşteri profillerini belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yürütebilmek için kullanabilecek ve sadece bu tür çalışmalarda bulunulması için üçüncü taraflarla paylaşabilecektir.
Harika Bebe, müşterilerinin bu özel bilgileri gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi garanti etmektedir. Harika Bebe'nin gerekli olan tüm bilgi koruma çalışmalarına rağmen, www.harikabebe.com alışveriş portalına ve bu sitenin sistemine yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi durumunda, Harika Bebe kesinlikle sorumluluk kabul etmemektedir.
Harika Bebe, kullanıcılara ve kullanıcıların www.harikabebe.com alışveriş portalının kullanımına ilişkin bilgileri, teknik bir iletişim yolu olan Cookie'leri kullanarak alabilir. Ancak, kullanıcılar eğer bunu istemezlerse lokalde kendi önlemlerini alarak bunu yasaklayabilirler.